Nationella Rådet för

Palliativ Vård

Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, är en paraplyorganisation för olika yrkesföreningar och nätverk i Sverige. NRPV har som huvudsakliga syfte att vidareutveckla den palliativa vården i landet.

NRPV sprider information om palliativ vård till professionella och till allmänheten, deltar i samhällsdebatten samt påtalar behov av palliativ vård för riksdag, regering, landsting, kommuner och andra myndigheter.

Aktuellt

Nationell fortbildningskurs i palliativ vård – Tema illamående och lymfödem

Utbildningsdagar för specialiserade palliativa team som i sin kliniska vardag möter patienter med svårbehandlat illamående och symtomgivande lymfödem. Varje team skickar läkare, sjuksköterska och annan profession (t ex fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator). Max tre personer/team och minst läkare och sjuksköterska.

Dagarna bygger på teori, praktik, erfarenhetsutbyte och falldiskussioner i grupp och i plenum tillsammans med nationella experter. Deltagarna förväntas läsa in några artiklar som skickas ut i god tid före kursstart.

Föreläsare: Bertil Axelsson, överläkare, Staffan Lundström, överläkare och Pia Bergholm, leg fysioterapeut och lymfterapeut

Var: Hotell Kristina, Sigtuna

Mer information om kursen och hur du anmäler dig finns här

7:e Nationella konferensen 2022 – abstraktanmälan

Nu är det dags att skicka in abstrakt till Nationella konferensen i palliativ vård 15 – 16 mars 2022.

Passa på att berätta om din forskning, ditt förbättringsarbete eller goda exempel inom palliativ vård. Skicka in ditt abstrakt redan nu, välkommen!

Senaste inlämningsdag är 6 september 2021.

Du kan läsa mer om konferensen på Palliativ vård 2022. Formuläret för abstrakten hittar du här.

Har du frågor? Kontakta su.palliativkonferens22@vgregion.se.

Tidskriften Palliativ Vård – Egen hemsida!

www.palliativvard.se bjuds det på utvalda artiklar ur papperstidningen om allt från klinisk vardag via vetenskapliga rön till existentiella funderingar. Där finns också en kunskapsbank med viktiga länkar. Tanken är att även allmänhet och beslutsfattare ska hitta information och inspiration på webbsidan. Tidskriften kommer att fortsätta ges ut på papper, och huvuddelen av materialet går bara att läsa där.

 

Här kan du ta del av Svenskt Palliativt Nätverks nyhetsbrev, SPN augusti 2021

Vad är palliativ vård?

Nationella konferenser i palliativ vård

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 15-16 mars 2022

Tidskriften Palliativ Vård i Sverige

Palliativ Vård utkommer med fyra nummer per år och har ett tema för varje nummer. Prenumerationen kostar 300 kr/år.

Palliativguiden, förteckning av enheter

En övergripande förteckning över länen/regionernas palliativa vård där varje enhet själv ansvarar för innehållet.

Medlemsföreningar & nätverk