Nationella konferenser i palliativ vård

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer att genomföras i Göteborg den 15-16 mars 2022. Mer information på hemsidan

Därefter planeras att den Nationella konferensen i palliativ vård 2023 anordnas i Växjö.

Vartannat år sedan 2010 arrangerar NRPV tillsammans med lokala organisationer en nationell konferens. Från och med 2021 kommer nationella konferenser anordnas varje år. Dessa konferenser är en del av vårt stöd till personal inom den palliativa vården.

Med anledning av den rådande Covid-19 pandemin har  Palliativt Centrum för samskapad vård, Växjö, i samråd med Nationella rådet för palliativ vårds styrelse (NRPV), tagit beslut att ställa in den planerade Nationella konferensen i palliativ vård i Växjö 2021.

Konferenserna riktar sig till alla yrkesgrupper oavsett var man arbetar i vården – d.v.s. både inom allmän och specialiserad palliativ vård.

Riktlinjer för hur arrangörskapet ska fördelas, Finns här att läsa

7:e nationella konferensen

Nästa Nationella konferens i Palliativ vård kommer i att genomföras i Göteborg den 15-16 mars 2022.

6:e nationella konferensen

Ägde rum i Östersund 11-12 mars 2020. Temat för konferensen var : ”Teamens kompetens och perspektiv. Palliativ vård som en del av livet”

5:e nationella konferensen

Ägde rum i Stockholm 21 – 22 mars 2018. Temat för konferensen var  ”Med rötterna mot framtiden – fokus på det palliativa förhållningssättet”

4:e nationella konferensen

Ägde rum i Malmö 15 – 16 mars 2016 och anordnades tillsammans med Palliativt Utvecklingscentrum i Lund och region Skåne.

3:e nationella konferensen

Ägde rum i Göteborg den 4-5 mars 2014 och anordnades tillsammans med Västra Götalandsregionen. Till konferensen kom 850 deltagare och knappe leder till Programboken.

2:a nationella konferensen

Ägde rum 13 – 14 mars 2012 i Stockholm och anordnades tillsammans med Stockholms Sjukhem, Ersta Sköndal högskola och Ersta diakoni. Knappen leder till Programboken.

1:a nationella konferensen

Ägde rum i Stockholm den 12 – 13 april 2010 och anordnades tillsammans med Stockholms Sjukhem, Ersta Sköndal högskola samt Ersta diakoni. Knappen leder till programboken.

Medlemsföreningar & nätverk