Dietister inom onkologi – DIO

1987 bildades Dietisternas Riksförbunds (DRF) referensgrupp i onkologi. 1998 bytte vi namn till Dietister inom onkologi. Sedan våren 2013 är vi en sektion under DRF med ca 100 medlemmar. Styrelsen består av sex personer.

Vi träffas två till fyra gånger per år och vår målsättning är att sprida information och kunskap om cancerpatienters nutritionsproblem och hur de kan åtgärdas eller lindras. Vi försöker på olika sätt delge dietister och annan vårdpersonal våra erfarenheter och utarbeta riktlinjer samt informationsmaterial.

Arbetar du som dietist inom cancervården och är intresserad av att bli medlem i vår sektion eller vill veta mer om vår verksamhet är du välkommen att höra av dig!