Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad – UFPO

Föreningen är öppen för undersköterskor som är intresserade av och/eller arbetar med palliativ vård.

Målsättning

  • att tydliggöra undersköterskans ansvar och roll inom den palliativa vården genom att vara ett forum för kunskapsutbyte och utveckling
  • att stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
  • att verka utifrån WHO:s definition av palliativ vård
  • att sprida information och kunskap om palliativ vård
  • att anordna utbildningsdagar för undersköterskor med intresse för palliativ vård

Vi vill genom att anordna utbildningsdagar för undersköterskor verka för att öka kunskapsutbytet

Medlemskap

Medlemskapet i Undersköterskor för Palliativ Omvårdnad kostar 200:-/år.
Bg nr 5799-4212 ”UFPO”.
Ange även namn, adress, telefonnummer ,  e-postadress samt din arbetsplats.

 

Kontaktperson

Vice ordförande
Ann Mattsson
Härkeberga Bårskär 4
745 96 Enköping

0723309387

annmattsson29@gmail.com

Viceordforande@ufpo.se

Hemsida
www.ufpo.se