Palliativguiden

Palliativ vård och ASIH Kristianstad, Skånevård KRYH

Kontaktuppgifter

Lasarettsboulevarden 28
291 33 Kristianstad

Kommun: Kristianstad

Enheter som ingår i verksamheten ASIH Kristianstad och Palliativvårdsavdelning, Palliativ specialistmottagning

Län/Region: Skåne

Telefon: 044-309 16 47

Fax: 044-3093998

Webbplats: www.skane.se/palliativvardasih

Kontaktperson: Christina Wendel

Verksamhetschef: Ann-Louise Norlund

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 1997

Verksamhetsbeskrivning

Palliativ vård är lindrande vård då sjukdomen inte längre kan botas. Behandlingen inriktas på att förebygga och lindra symtom samt stödja närstående. Vi ansvarar för den specialiserade palliativa vården i nordöstra Skåne. Verksamheten består av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) samt en palliativvårdsavdelning. Vi arbetar i team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, dietist samt medicinska sekreterare. Inom ASIH samverkar vi med kommunerna Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge. Palliativvårdsavdelningens upptagningsområde omfattar även Hässleholm-, Osby- och Perstorps kommuner. Det finns inga begränsningar till diagnos eller ålder, behovet av specialiserad palliativ vård är styrande

 

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Ja , 11 platser
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , 29 platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Till följande verksamheter: Kommuner, Primärvården, Specialistvården
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 3
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 1
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 2
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 4 (3 pågående)
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 2
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt x
Sjuksköterska, dygnet runt x
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast x
Arbetsterapeut x
Undersköterska x
Präst x
Diakon
Dietist x
Volontär
Annan personal x
Jourlinje: Finns inom den egna verksamheten.
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Undersköterska Ja
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Ja
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Undersköterska

Annan personal: kock, sekreterare, personalhandläggare

Senast uppdaterad: 21 november, 2019