Palliativguiden

SSIH – Specialiserad sjukvård i hemmet, Eksjö

Kontaktuppgifter

SSIH, Höglandssjukhuset i Eksjö
575 81 Eksjö

Kommun: Eksjö

Enheter som ingår i verksamheten SSIH, Höglandssjukhuset i Eksjö

Län/Region: Jönköpings län

Telefon: 010- 243 63 00

Fax: 010- 243 63 07

Webbplats: www.rjl.se

Huvudman: region

Driftsform: offentlig

Startår: 2010

Verksamhetsbeskrivning

SSIH i Eksjö arbetar med specialiserad palliativ vård och vi riktar oss till palliativa patienter oavsett diagnos och ålder.  Våra patienter vårdas i hemmet eller på särskilt boende.

För oss är det viktigt att verka för högsta möjliga livskvalitet för både patienter och närstående.
Vi ger råd och stöd i första hand i hemmet men även på vårdavdelning vid eventuell sjukhusvård. SSIH har inga egna vårdplatser utan patienten vårdas då i första hand på sin hemmaklinik.
I vårt uppdrag ingår också att utbilda och stödja vårdpersonal och vi har etablerade nätverk med palliativa ombud både i kommunens hemsjukvård och inom slutenvården.

För att anslutas till teamet behövs en läkarremiss.  Vi gör läkarbesök i hemmet. Är patienten fortfarande på sjukhus besöker vi dem oftast där. Sedan planerar vi tillsammans fortsatt uppföljning efter patientens behov och önskemål.

Vi arbetar vardagar 7.30- 17:00. Vi har ett nära samarbete med distriktssköterskorna i kommunens hemsjukvård. De är oftast med på våra hembesök för att skapa kontinuitet för patienten. Distriktssköterskan har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret och finns tillgängliga dygnet runt. På jourtid kan läkarstöd fås via primärvårdens bakjour.

Teamet består av tre läkare, sju sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor och en kurator.
Vi utgår från Höglandssjukhuset i Eksjö och tillhör Medicin/Geriatrik kliniken.
Vårt upptagningsområde är Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vetlanda och Ydre kommun.

Vi är organiserade i en länsgemensam organisation där även SSIH i Jönköping och SSIH i Värnamo ingår.

Vårdinformation

 • Specialiserad palliativ vård: Ja
 • Slutenvård: Nej
 • Specialiserad sjukvård i hemmet: Ja , ja, 30-40 platser platser
 • Palliativ dagvård: Nej
 • Palliativt konsultteam: Ja , med patientansvar
 • Annan form av palliativ vård: Nej
 • Intagningsförfarande: Remiss
 • Antal läkare med specialistkompetens i palliativ medicin: 1
 • Antal diplomerade läkare, enligt SFPM: 0
 • Antal diplomerade sjuksköterskor, enligt SFPO: 0
 • Antal specialiserade sjuksköterskor i palliativ vård: 2
 • Antal specialiserade undersköterskor i palliativ vård: 0
I den palliativa verksamheten finns Anställda på heltid/deltid Tillgång på konsultbasis
Läkare, dygnet runt
Sjuksköterska, dygnet runt
Läkare, kontorstid x
Sjuksköterska, kontorstid x
Kurator x
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Undersköterska
Präst x
Diakon x
Dietist x
Volontär
Annan personal
Jourlinje: Ingen
Praktikplatser för studenter:
Läkare Ja
Sjuksköterska Nej
Undersköterska Nej
Präst Nej
Diakon Nej
Kurator Nej
Dietist Nej
Sjukgymnast Nej
Arbetsterapeut Nej
Utbildningsplatser för legitimerad personal under specialistutbildning:
Läkare Ja
Sjuksköterska Ja
Annan Nej

Senast uppdaterad: 9 mars, 2021